info@smile-travels.com 082-994-6944
Tell a Friend Bookmark

หลักสูตร ด้านการขาย การตลาด การบริการ

รับจัดประชุม, อบรมสัมมนา, หลักสูตร, วิทยากร
การขาย การตลาด การบริการ- หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตร ยกระดับการบริการ Service mind
- หลักสูตร การเจรจาต่อรองกับลูกค้า
- หลักสูตร การตลาด ในยุด 4.0
- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแผนและกิจกรรมทางการตลาด(Business Strategy)
- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ

=================================================================================


หัวข้อ หลักสูตรสัมมนา พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในหารทำงาน


- หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตร Teambuilding เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
- หลักสูตร Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
- หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมการทำงานสู่ความสำเร็จ
- หลักสูตร เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์
- หลักสูตร The Synergy Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม
- หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
- หลักสูตร Situational Leadership : ผู้นำตามสถานการณ์
- หลักสูตร การจัดทำ Training Road Map อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร Communication Skill & Teamwork: การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
- หลักสูตร Coaching Technique : เทคนิคการสอนงาน
- หลักสูตร Motivation at Work :การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
- หลักสูตร การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน
- หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร
- หลักสูตร การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Competency Based Training
- หลักสูตร การสร้างและออกแบบ ACTIVITY-GAME เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร=================================================================================

Smile Travel ให้บริการ ดังต่อไปนี้

- รับจัด กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว สัมมนาอบรม ท่องเที่ยว ดูงาน Outing บริษัท หรือท่องเที่ยวประจำปี
- รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Walk Rally Team Building
- รับจัดสัมมนา จัดอบรม หลักสูตรต่างๆ เช่นการขาย การสร้างแรงบรรดาใจ การบริหารทีมงาน
- รับทำบูธออกงานอีเว้นท์ ออกแบบสื่อ ออกแบบป้ายต่างๆ
- บริการรับถ่ายภาพ ทุกรูปแบบ งานแต่ง งานบวช หรือจะรูปท่องเที่ยวสัมมนา รูปรีวิวอาหาร รูปรีวิวที่ท่องเที่ยว เราก็รับ
- เรารับผลิตและจำหน่ายเสื้อเชิ้ด เสื้อยืด สำหรับกรุ๊ปสัมมนา กรุ๊ปกิจกรรม
- รับจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมแอดแวนเจอร์ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
- จัดหาโรงแรม ที่พัก ห้องประชุมสัมมนา จัดเบี้ยง จัดเบรค ทุกที่ทั่วไทย
- นอกจากนี้ Smile Travels ยังมีบริการรับทำเว็บไชต์ ดูแล รับทำการว็บไชต์ การตลาดออนไลน์ โฆษณา Adsword

ติดต่อเรา

โปรแกรม สัมมนา ท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม แพ็กเกจท่องเที่ยว ในประเทศ

คุณวิมล : 082-994-6944

คุณตี๋ : 064-692-9925

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ แพ็กเกจต่างประเทศ

คุณศศิธร (อีฟ) : 02-7388060-1

ส่งอีเมลล์ถึงเรา info@smile-travels.com

  • *กดเพื่อส่งอีเมลล์หาเรา.