info@smile-travels.com 082-994-6944
Tell a Friend Bookmark

Smile Travels - Portfolio

      Smile Travels  ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจาก ลูกค้า ที่เป็นรายบุคคล และ ลูกค้าที่เป็นองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่ได้ให้โอกาศทางทีมงานเข้าไปดูแลในส่วนของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น การจัดท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ จัดสัมมนา จัดอบรมพนักงาน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
     ทางทีมงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้รับการสนับสนุน และความไว้วางใจจากท่านในโอกาสต่อไป หากท่านไม่พอใจในบริการของเรา ในส่วนใดก็ตาม ขอให้ท่านบอกเรา เราสัญญาว่าจะพัฒนาและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณครับ

ผลงานที่ผ่านมา smiletravel

Portfolio - ผลงานที่ผ่านมา

 • จัดท่องเที่ยว กิจกรรม Boat Rally พัฒนาทีมงาน

  กิจกรรม Boat Rally พัฒนาทีมงาน

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรม ATV Rally พัฒนาทีมงาน

  กิจกรรม ATV Rally พัฒนาทีมงาน

  จัดท่องเที่ยว พัฒนาทีมงาน บริษัทดีดีเอสวี คอนเซ็ปท์ จำกัด

  พัฒนาทีมงาน บริษัทดีดีเอสวี คอนเซ็ปท์ จำกัด

  จัดท่องเที่ยว โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

  โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมกีฬาชาดหาด

  จัดกิจกรรมกีฬาชาดหาด

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน G innovaation

  จัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน G innovaation

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสันทนาการ ปาร์ตี๋ Microsoft CCG

  จัดกิจกรรมสันทนาการ ปาร์ตี๋ Microsoft CCG

  จัดท่องเที่ยว พัฒนาทีมงาน คณะวิศวกรรม สจล.

  พัฒนาทีมงาน คณะวิศวกรรม สจล.

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม

  จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี"

  จัดท่องเที่ยว Army Night Party  บริษัท IMPACT

  Army Night Party  บริษัท IMPACT

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมล่องแก่งแพยาง บริษัท Impact

  จัดกิจกรรมล่องแก่งแพยาง บริษัท Impact

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาทีมงาน กิจกรรมริมชาดหาด

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาทีมงาน กิจกรรมริมชาดหาด

  จัดท่องเที่ยว ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ล่องแก่ง บ.เอสบีสยาม

  ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ล่องแก่ง บ.เอสบีสยาม

  จัดท่องเที่ยว Team Building Walk Rally บริษัทซูซูกิ มหาราช

  Team Building Walk Rally บริษัทซูซูกิ มหาราช

  จัดท่องเที่ยว Team Building บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง จำกัด

  Team Building บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง จำกัด

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรมล่องแก่งแพยาง บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง จำกัด

  กิจกรรมล่องแก่งแพยาง บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง จำกัด

  จัดท่องเที่ยว Team Building บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

  Team Building บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรม Team Building บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง รุ่นที่ 2

  จัดกิจกรรม Team Building บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง รุ่นที่ 2

  จัดท่องเที่ยว Walk Rally บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด

  Walk Rally บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด

  จัดท่องเที่ยว Team Building บริษัทพาโนลาม่า เวิลด์ไวด์

  Team Building บริษัทพาโนลาม่า เวิลด์ไวด์

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรม Walk Rally ภารกิจพิชิตเป้าหมาย

  กิจกรรม Walk Rally ภารกิจพิชิตเป้าหมาย "Sizzler"

  จัดท่องเที่ยว ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  จัดท่องเที่ยว Team Building บริษัทคูโบต้าสหยนต์ บ้านไผ่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น

  Team Building บริษัทคูโบต้าสหยนต์ บ้านไผ่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น

  จัดท่องเที่ยว TEAM BUILDING บริษัทโตโยต้า มอเตอร์

  TEAM BUILDING บริษัทโตโยต้า มอเตอร์

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

  จัดท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จ.สระแก้ว

  พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จ.สระแก้ว

  จัดท่องเที่ยว จัดกิจกรรม กีฬาชายหาด นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ราม

  จัดกิจกรรม กีฬาชายหาด นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ราม

  จัดท่องเที่ยว จัดค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน แนวคิด

  จัดค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน แนวคิด "เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ คิดอย่างสร้างสรรค์

  จัดท่องเที่ยว พัฒนาเด็กและเยาวชนป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

  พัฒนาเด็กและเยาวชนป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

  จัดท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาทีมงาน เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

  กิจกรรมพัฒนาทีมงาน เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

  จัดท่องเที่ยว Sanwa Outing @ Hua Hin 2016

  Sanwa Outing @ Hua Hin 2016